Stemgeven aan Leiderschap.  Deze leergang kent een open inschrijving,    zie Stemgeven aan Leiderschap, en kan ook "in company" worden verzorgd.

Daarnaast bieden we “in company” de hieronder vermelde workshops

aan. Deze kunnen afzonderlijk worden geboekt en ook worden

gecombineerd tot een training op maat.

 

Stemgeven aan visie en missie

 

Er is onduidelijkheid en onrust, het loopt niet zoals het zou moeten lopen, wat is er aan de hand, en belangrijker: wat kunnen we doen?

We werken hard maar de richting is onduidelijk, het is ook niet duidelijk waar we elkaar nu op aan moeten spreken.

 

In deze situatie kun je individueel en in teamverband werken aan het helder krijgen en formuleren van je visie en je missie. Persoonlijk, als team, als afdeling of als bedrijf.

 

Doordat je zicht krijgt op die kern verandert je kijk op de omgeving. Je komt tot meer creativiteit, effectiever handelen en krijgt een heldere ‘focus’.

 

Stemgeven aan samenwerking

 • Een situatie waarin het samenwerken ‘beter’ kan.
 • Realiseer je dat ‘de ander’ niet ziet, hoort en voelt wie jij bent, maar wel jouw gedrag op een bepaalde manier ervaart.
 • Het gaat hier om het bewust worden van de gangbare omgangsvormen in het team, binnen de afdeling of het bedrijf. We bekijken de uitgangspunten van samenwerking en hoe deze samenwerking in de praktijk vorm krijgt.
 • Vervolgens werken we aan heel praktische afspraken om het geheel meer energie, nieuwe daadkracht te geven.

 

Stemgeven aan teambuilding

 • Een nieuw team, of een team waar de glans van af is.
 • Wat is precies onze ‘drive’. Waar kunnen we elkaar vinden, hoe zetten we gezamenlijk de schouders onder ons werk?
 • Je bekijkt kritisch je werk en geeft gezamenlijk aan waar jouw team behoefte aan heeft om de taak optimaal uit te voeren.
 • Vervolgens bepalen we het speelveld en het pad om daar te komen.

 

Stemgeven aan Contracteren

 • De afspraken die we maken worden regelmatig ‘verkeerd begrepen’ en ‘verschillend geïnterpreteerd’, ze zijn niet voor iedereen duidelijk.
 • Het is moeilijk om duidelijk te zijn, precies te zeggen of te vragen wat de bedoeling is. Je zegt ‘ja’ tegen iets waar je de consequenties niet van overziet. Dit leidt regelmatig tot irritaties, tijd- en kwaliteitverlies.
 • Deze workshop richt zich op effectief communiceren, en dan in de context van de organisatie, over vragen als:  

-     hoe wil ik binnen de organisatie opdrachten aannemen?

-     hoe ga ik om met interne en externe klanten?

-     hoe 'onderhandel' ik, hoe maak ik duidelijke afspraken, hoe sluit

       ik ‘contracten’ af?

 • In het vervolg ben jij je van tevoren meer bewust van wat jij precies wilt en hoe je dat op een duidelijke manier communiceert.

       

Stemgeven aan Invloed Uitoefenen

 • Hoewel ik het toch duidelijk heb gezegd en het belang voldoende  heb aangegeven krijgt mijn vraag, mijn opdracht, niet het vervolg dat ik nu verwacht; en dat gebeurt vaker.
 • Op de een of andere manier lukt het me niet om mijn wensen op   een heldere manier te communiceren. Ik moet het kennelijk op   een andere manier doen.
 • Met behulp van camera en een geoefende tegenspeler word jij je bewust van jouw manier van doen en van ander mogelijk gedrag   dat in het begin misschien lastig is, maar ook bij jou past.
 • In deze workshop creëer je een helder zicht op wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Je weet nu hoe je invloed uit kunt oefenen om jouw plannen op een stevige en effectieve manier in het volle licht te zetten.

 

Stemgeven aan Presenteren

 • Het overkomt je regelmatig dat je jezelf na afloop afvraagt: “Ben ik duidelijk genoeg geweest? Heb ik wel dat gezegd dat ik wilde zeggen? Heb ik het belang ervan wel voldoende benadrukt?”
 • Misschien bereid je je  niet op de juiste manier voor. Ben je vooral met de inhoud bezig of juist teveel met de vorm? Heb je voldoende nagedacht over jouw publiek en over de kern van je boodschap? Er zijn veel dingen waar je op kan letten en het   kost tijd.

 ·     In de workshop werken we aan:

         * Jouw drijfveren bij de presentatie,

         * De opzet en opbouw van de presentatie en

         * De uitvoering van deze presentatie.

 • Na afloop heb je zicht op jouw manier van doen en handvatten om een goede of betere presentatie te geven.

Geïnteresseerd? U kunt hier vrijblijvend contact opnemen.

Stemcompany
Stemgeven aan Leiderschap