Opzet & Programma Leergang ‘Stemgeven aan Leiderschap’ 

 

“If you change the way you look at things, the things you look at change". 

Max Planck

 

De meest krachtige positie om vanuit te leven en werken is de positie waarin je zelf de leiding neemt over je bestemming, het tot bloei brengen van je unieke kwaliteiten. Dit noemen we persoonlijk leiderschap. Dit 'persoonlijk leiderschap' en het ‘authentiek leiding geven aan anderen’ zijn de peilers van de leergang.  

Omdat niet alleen jij bepaalt wat er op je weg komt, is het van groot belang  hoe jij op zaken reageert, hoe jij het leven ervaart, of iets je frustreert of energie geeft. Neem je het stuur in handen of laat je dingen op zijn beloop. Natuurlijk zijn veel reacties onbewust, maar je kunt jezelf oefenen om effectief denken en doen    in de plaats te zetten van niet-effectief denken en doen. Dat geeft meer diepgang en resultaat.  

De grondslag voor persoonlijk succes ligt in drie aspecten: 1. Helder zicht op wie je bent en waar je staat, 2. Helder zicht op wat je wilt en 3. Zicht op hoe je dat creëert, in samenspel met je omgeving. 

 

In de leergang komen deze drie aspecten aan bod. Na deze leergang heb je inzichten en vaardigheden die je in staat stellen om assertief en zelfbewust vorm te geven aan jouw persoonlijke doelen binnen een zakelijke context. Je vergroot je effectiviteit omdat je jouw eigen verantwoordelijkheden, doelen en mogelijkheden kent. 
Daarbij vergroot je je autoriteit omdat je in staat bent om stress het hoofd te bieden en daarbij snap je hoe je een ander kunt aansturen. Je bent in staat om steeds opnieuw af te stemmen op de ander of de situatie.
 
We werken aan het ontwikkelen van een persoonlijke stijl die aansluit bij jouw potentiële kwaliteiten en waarden. Dat gebeurt aan de hand van de volgende onderwerpen:

 §         inzicht in de bouwstenen van de eigen 'persoonlijkheid',

§         persoonlijke kwaliteiten omzetten in doelgericht denken,

§         duidelijke keuzes kunnen maken,

§         eigen ideeën en standpunten helder krijgen en je met kwaliteit inzetten voor gewenste situaties.

§         Je eigen stijl van leiding geven ontdekken

§         Omgaan met weerstand

§         Effectief omgaan met stress. Je krijgt diverse handvatten om op je eigen manier stress te reduceren.

§         Meer invloed door een stevige overtuigingskracht 

 

     De leergang is bestemd voor acht deelnemers met minimaal HBO niveau. Voorafgaande aan het traject vindt een intakegesprek plaats. De leergang bestaat uit 4 tweedaagse bijeenkomsten. Naast het intakegesprek vinden er in de loop van de leergang drie persoonlijke (coaching-)gesprekken plaats.  

 

De leergang "Stemgeven aan Leiderschap" start twee keer per jaar.

Data:                    Worden nog bekendgemaakt

Plaats:                  Utrecht

Prijs:                     € 2200,-

Tijdinvestering: 8 trainingsdagen, 4 gesprekken en 3 à 4 uur voorbereiding per tweedaagse

Boeken:               ca. € 60,- voor de aanschaf van literatuur

 

Je kunt hier contact opnemen

 

Stemcompany
Stemgeven aan Leiderschap