Coaching individueel, op groeps- en Bedrijfsniveau en Company Coaching 

Bij Coaching vinden wij het van groot belang, aan te sluiten bij jouw kennis, kracht en vaardigheden en van daar uit te werken. Het is belangrijk dat je je in het traject bewust wordt van je eigen bedoelingen, hoe je situaties beleeft, welke emoties een rol spelen en te beseffen dat “jouw omgeving” daar vaak een heel andere kijk op heeft. Dat is soms een zoektocht en het is altijd boeiend en leerzaam. Het leidt tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. De coaching is gebaseerd op het gedachtegoed van o.a. Stephen Covey en Peter Senge en maakt in de uitvoering o.a. gebruik van de methode van de "Oplossingsgerichte Gespreksvoering". 

 

Coaching is onder andere nuttig wanneer je :

-In een veranderingstraject zit,

-Nieuwe uitdagingen aangaat, bijvoorbeeld leiding geven of een nieuwe baan,

-Jouw talenten wilt ontplooien.

 

De coaching kan verschillende vormen aannemen:

-Inviduele coaching, danwel 2 of 3 personen 

-Team coaching  

-Coaching on the job

-Begeleide intervisie

 

Daarnaast kan er speciaal worden gecoacht op:

-Het voorbereiden en houden van een presentatie

-Stemgebruik

-De manier waarop jij ‘aanwezig’ bent:  

  * Hoe maak je contact

  * Hoe krijg jij de aandacht en hoe hou je die vast.

 

Neem hier vrijblijvend contact op

 

  

 

 

 

Stemcompany
Stemgeven aan Leiderschap