“Nieuwsgierigheid leidt tot het exploreren en vinden van andere visies en    stappen, en andere visies en stappen kweken op hun beurt  

 nieuwsgierigheid”.

 Gianfranco Cecchin 

 

Uitgangspunten

In ons leven neemt arbeid een belangrijke plaats in, het betekent zingeving en het brengt structuur aan. Binnen deze context  leiden het 'zelf  kunnen bepalen en sturen en zelf verantwoordelijk zijn', tot succes.

Mensen hebben ruimte nodig om hun capaciteiten te leren kennen en om zich te ontwikkelen. Bovendien is het belangrijk dat zij in hun kwaliteiten gezien en gewaardeerd worden.Wanneer deze ruimte en aandacht er is, is  bijvoorbeeld de kans op verzuim en uitval door ziekte minder groot. Bovendien ontstaat er meer tevredenheid in het werk; het leidt ook tot grotere effectiviteit. Het geeft meer plezier, levert kwalitatief beter werk op en het leidt tot een aanzienlijke kostenverlaging.

 

Kern

Company Coaching richt zich op het ruimte maken voor de drive en de creativiteit van de medewerkers. De aanwezige potentie van medewerkers wordt beter benut wanneer zij een groter deel van hun werktijd kunnen besteden aan werk waar ze energie van krijgen, op een manier die zij zelf zinvol vinden. Werktijd die energie wegzuigt moet tot een minimum beperkt worden.

Het gaat om een aanpak waarbij de kwaliteit van het werk en daarmee de kwaliteit van 'dat wat geproduceerd wordt' omhoog gaat.

Wij bepalen met u in gezamenlijk overleg hoeveel procent de afwezigheid door ziekte gaat verminderen in hoeveel tijd.

 

Randvoorwaarden

Voordat er gericht met Company Coaching aan slag kan worden gegaan vindt er een scan van de organisatie plaats. Soms kunnen in het traject van de Company Coaching elementen van de manier van werken veranderen, evenals in de aansturing van de medewerkers. Ook kan het leiden tot een herverdeling van taken en kan er zelfs op een of meer plaatsen een functiewisseling nodig zijn. Daarom moet er commitment zijn van directie en management om met Company Coaching aan de slag te gaan.

 

Bent u geinteresseerd? U kunt hier vrijblijvend contact opnemen voor informatie of een gesprek. 

Stemcompany
Stemgeven aan Leiderschap